Onderzoek/diagnose | Begeleiding/coaching

B Begeleiding/Coaching

Wat?
Ik ben gespecialiseerd in begeleiding en ondersteuning bij (nieuwe) keuzen en veranderingen, zoals bij carriŤrewensen of bij aanpassingen, nadelige gevolgen van reorganisaties en ontslag en (inter)persoonlijke stagnaties. Daarnaast in re-actieve perioden als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals werkconflicten, gevolgen van ziekten en levensfaseproblematiek.

Wanneer?
Voor genoemde werkgerelateerde beperkingen (afhankelijk van de ernst) kan er in overleg intensieve begeleiding worden toegepast. Mijn methode is een combinatie van psychodynamische- en existentiŽle begeleiding gebaseerd op moderne wetenschappelijke inzichten.

Hoe?
De afspraken vanaf het begin (intake) tot en met de afronding worden samengevat in een overeenkomst (duur, kosten, evaluatie, beŽindiging). Deze afspraken worden door betrokkenen ondertekend.