Onderzoek/diagnose | Begeleiding/coaching

Als psycholoog ligt mijn specifieke interesse bij diagnostiek (wat is er aan de hand) en bij de begeleiding (coaching) van volwassenen, gericht op persoonlijke- en professionele zelfstandigheid en ontwikkeling. Hiervoor verricht ik werkgerelateerd onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek.

A Onderzoek/diagnose

1 Werkgerelateerd onderzoek
Bij het onderzoek wordt een horizontale dimensie en een verticale dimensie onderscheiden. De horizontale dimensie bestaat uit persoonlijke sterke en minder sterke eigenschappen en competenties. Elke persoonlijke eigenschap heeft ook beperkende kenmerken, een uitdaging en een reactie (voorbeeld: het nadeel van precisie is te gedetailleerd denken en vertraagd handelen, de uitdaging is meer grote lijnen gaan zien en de reactie (allergie) is vermeende slordigheid van anderen). Ik gebruik verschillende vragenlijsten, gerichte interviews en oefensituaties. Zoals persoonlijke interesses, inbreng bij samenwerking, leervermogen en leerstijlen, omgaan met tegenstellingen en conflicten en uitgebreide persoonlijkheidsonderzoeken.

2 Persoonlijkheidsonderzoek
In het verticale vlak gaat het om psychodynamische aspecten. Dit is het functioneren op een gezond, middelmatig of ongezond niveau. Hoe hoger het gezondheidsniveau hoe meer iemand in staat is tot zelfreflectie en zelfsturing. Hoe lager het bereik hoe meer iemand last heeft van valkuilen, allergieŽn en uitdagingen. Door een combinatie van jarenlange ervaring, studie en verdieping in de patronen en verschijnselen die horen bij de verticale dimensie kan ik de kandidaat en de opdrachtgever een betrouwbaar en onderbouwd inzicht geven in de kwaliteiten. Het is mogelijk de risicoís in relatie tot de functie en de context waarin de functie moet worden vervuld aan te geven. Of iemand in die rol succesvol zal zijn en welke randvoorwaarden hierbij dan nodig zijn.

De kandidaat moet in staat zijn om contact met de realiteit te onderhouden.. Hetgeen wil zeggen dat er geen sprake moet zijn van ernstige psychiatrische pathologie: geen psychotische waanstoornissen, geen ernstige depressies, geen indringende gevolgen van doorgemaakte traumaís met ernstige stress als gevolg, geen ernstige ontwikkelingsstoornis.

Mogelijke oorzaken van stagnatie(s):
Affecten:
Ernstige beperkingen van psycho-fysiologische/neurochemische aard, zoals depressies, manieŽn, bipolaire stoornissen (neurotransmitters/disfunctioneel).
Temperament: aangeboren affect disregulatie.
Karakter: is interactie tussen temperament en menselijke omgeving.
Persoonlijkheid: integratie van temperament, cognitief potentieel en geÔnternaliseerde waarden.
Trauma: ernstig verlies of traumatische levenssituatie.
Dit leidt veelal tot een overmaat aan agressie die niet met succes in het eigen leven wordt geÔntegreerd.

Bij de diagnostiek kan ik op deelgebieden samenwerken met psychiaters, GZ-psychologen, orthopedagogen en psychoanalytici. Bij vragen en mogelijke risicoís op het verdere gebied van de gezondheid werk ik samen met mevrouw drs. S. Bota-van Wijngaarden (psychiater/psychotherapeut/medisch seksuoloog). Zie hiervoor: www.simonabota.nl

Wie meldt aan/hoe gaat de aanmelding?

 • u kunt zichzelf aanmelden
 • een opdrachtgever kan ĎcliŽntení aanmelden voor:
  • selectie (potentiŽle) medewerkers
  • ondersteuning bij reorganisatie
  • heroriŽntatie op een andere functie
  • bij conflicten
  • bij stagnatie
  • nieuwe carriŤrewensen/ontwikkeling.

De opdrachtgever ontvangt na instemming van cliŽnt een betrouwbare en onderbouwde analyse van de kansen en de risicoís van de kandidaat in relatie tot de functie die vervuld gaat worden en de context waarin dit zal plaatsvinden. Er wordt vooraf overlegd met de opdrachtgever en na toestemming van de client/kandidaat worden de uitkomsten besproken en toegelicht binnen vigerende wet- en regelgeving.

De onderzoeken kunnen plaatsvinden om nader inzicht te verkrijgen bij de selectie. De uitkomsten kunnen aansluitend worden gebruikt als ondersteuning bij de uitvoering van de functie.

Er kan onderzoek plaatsvinden als diagnostiek en bij stagnatie of bij carriŤrewensen. Dit kan het begin zijn van een begeleidingstraject.