De praktijk | Coaching

Wilt u individuele ondersteuning bij:

 • reorganisaties
 • conflicten in uw werk
 • opnieuw werken na ziekte
 • (dreiging) van ontslag
 • (faal)angst
 • ontevredenheid op het werk?

Voordelen van individuele coaching:

 • u leert om snel en effectief te veranderen
 • u ontwikkelt uw individualiteit zoals deze bij u past
 • korte wachttijd
 • methoden gebaseerd op wetenschappelijke inzichten
 • u wordt met respect bejegend.

Wilt u groepsgewijze ondersteuning bij:

 • stagnaties in de samenwerking
 • vastgelopen verschillen van inzicht
 • ontevreden met het werkklimaat
 • een hoog ziekteverzuim?

Voordelen van groepsgewijze begeleiding:

 • samen met collegae en met ondersteuning van de begeleiders
 • versnelde en effectieve verandering door teaminteracties
 • u verkrijgt en ontwikkelt nieuwe inzichten en veranderingen tegelijkertijd met uw collegae
 • verschillen van inzicht worden sneller en gemakkelijker inzichtelijk en toepasbaar
 • meningsverschillen kunnen direct worden geanalyseerd, besproken en opgelost
 • nieuwe, gelijktijdige informatie is direct in het hier en nu toepasbaar.

Werkwijze
Vooraf wordt er altijd een psychologisch/psychodiagnostisch onderzoek (ook wel assessment genoemd) verricht. Relevante en te beantwoorden vragen hierbij zijn: - Wat wilt u nu? - Wat kenmerkt u? Bijvoorbeeld bij de verwerking van nieuwe informatie. - En hoe zou u dit nu willen? - Hoe gaat u om met tegenstellingen? - Wat is uw manier van werken? - Wat zou u anders willen? - Welke zijn de accenten in uw levensverhaal?

Er volgt aansluitend een adviesgesprek. Bij overeenstemming worden er spraken gemaakt en vastgelegd over: - doelstelling - aantal bijeenkomsten en de duur hiervan - evaluatie(s) - rapportage(s) - afstemming met externe(n).

Samenwerking
Bij de coaching/supervisie/begeleiding kan er worden samengewerkt met drs. S. Bota van Wijngaarden (psychiater/psychotherapeut/medisch seksuoloog) van Praktijk Psychiatrie Bota. Deze begeleiding kan naar bevind van zaken op individuele leest plaatsvinden of in een groepsmatige (cursorische) aanpak. Bij eventuele doorverwijzing van uw huisarts gelden de criteria die vermeld staan op: www.simonabota.nl Verrekening vindt dan plaats bij uw ziektekostenverzekering voor deze consulten, zoals dit geldt voor iedere medisch specialist. Bij een bedrijfsmatige opdracht (als u of de opdrachtgever dit wenst) kan de begeleiding onderdeel zijn van de overeengekomen werkwijze.